Konference Perpetuum nabízí inspiraci pro vzdělávání v 21. století

V úterý 21. listopadu 2017 proběhne v Centru současného umění druhý ročník konference Perpetuum, který nabídne komplexní pohled a zkušenosti odborné veřejnosti, rodičů a řady inspirativních osobností. Vytvoří tak jedinečnou platformu pro sdílení zkušeností i diskusi o vzdělávání v 21. století.  

Loni proběhl první ročník konference se zaměřením na vzdělávání bez hranic. Letos se zaměříme na velmi aktuální téma, kterým je podoba vzdělávání v 21. století. Zaměříme se na výzvy pro české školství, možnosti vzdělávání mimo školu i na soudobé požadavky rodičů na vzdělávání dětí,“ říká Markéta Majerová, tisková mluvčí Scio.

Konference přinese prostřednictvím tří panelů „Kam směřuje české vzdělávání, Co jsem se naučil/a bez školy a Jaké vzdělávání chci pro své děti“ komplexní platformu pro diskusi i inspiraci sdílením názorů odborníků, zkušeností z přímé praxe ve vzdělávání i inspirativní osobnosti, které se v této oblasti profesionálně nepohybují. Příležitost pro zlepšení praktických dovedností nabídnou odpolední workshopy pod vedením zkušených lektorů. Účastníci mohou vybírat celkem z pěti témat. Možnost pro neformální setkání, sdílení a diskusi poskytne závěrečná after party otevřená všem účastníkům. „Loni jsme vyzkoušeli stejný model konference a byli jsme mile překvapeni tím, že během pár dnů byla vyčerpaná všechna účastnická místa. Letos jsme se proto rozhodli uspořádat konferenci znovu, a to i díky pozitivním ohlasům na loňskou konferenci. Je vidět, že český svět vzdělávání je lačný po inspirativních podnětech. Troufám si říci, že naše konference má ambici je nabídnout v celé šíři,“ doplňuje Markéta Majerová. 

Konference proběhne v čase od 9 do 20 hodin. V jejím rámci bude možné si od 9 hodin prohlédnout také komentovanou výstavu PŘED OČIMA: Příběhy Iráku, kterou pořádá DOX. Občerstvení na konferenci zajišťuje Ethnocatering, jež nabídne originální jídla domácích kuchyní z různých zemí světa, připravovaná ženami migrantkami.

Konferenci Perpetuum pořádá Scio s Centrem současného umění DOX a Nadací Karla Janečka.

Více informací a registrace na adrese: perpetuum.cz/konference

Kontakt pro média:

 

 

Program konference:

Registrace

9:00 – 9:15

 

Coffee Break, komentovaná prohlídka

9:15 – 10:00

Prohlídka DOX, Jiří Raiterman

PŘED OČIMA: Příběhy Iráku

Jaké obrazy si spojujeme se současným Irákem? Válka, násilí, milice humanitární krize, uprchlické tábory.

Tuto zemi procházející dlouhodobým válečným konfliktem, jehož důsledky dávno přesáhly její hranice, “známe” z veřejných médií často jen prostřednictvím podobných záběrů.

 

Úvodní slovo

10:00

Markéta Majerová, Scio

 

Kam směřuje české školství?

10:00 – 12:00

•Mikuláš Bek

•Bohumil Kartous

•Jiří Růžička

•Ondřej Šteffl

•Stanislav Štech

•Lenka Štěpánová

 

 

Oběd

12:00 – 13:00

Ethnocatering

 

Workshopy

13:00 – 14:30

Michal Kučerák – Pravda nebo lež

Doba se zrychluje! Naše pozornost je neustále drážděna a rozptylována novými podněty. Vědomí musíme mít ve střehu – data se zmnožují, nepravda získává větší prostor. Maskuje se do slov a obrazů, které důvěrně známe a kterým rozumíme se vší samozřejmostí.

 Více informací: http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/program-pravda-nebo-lez

Jiří Raiterman – Bourání stereotypů

Co nám umožňují naše stereotypy? A v čem nás omezují? A co dovedou předsudky? Do Evropy směřuje trvale velké množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě; zkusme se podívat na „naši“ situaci z druhé strany, tentokrát hledáčkem fotografů v Iráckém Kurdistánu. Jaké obrazy si spojujeme se současným Irákem? Válka, násilí, milice humanitární krize, uprchlické tábory. Více informací: http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/bourani-stereotypu-1

Štěpánka Rajchlová – ScioŠkola

Erik Tabery – Jak číst kriticky média

Dominika Vrkotová Trčková – Vedení dětí k hodnotám

 

Coffee Break

14:30 – 15:00

Ethnocatering

 

Co jsem se naučil/a mimo školu?

15:00 – 16:30

•Denisa Dědičová

 

 

•Tomáš Gavlas

•Ondřej Kania

•Eva Prudilová

•Tomáš Řemínek

•Tomáš Studeník

 

Jaké vzdělání chci pro své děti?

16:30 – 18:00

•Joachim Dvořák

•Dan Franc

•Tomáš Hruda

•Klára Laurenčíková

•Petr Šimůnek

•Veronika Vieweghová

 

After Party

18:00 – 20:00