Nadanější uchazeči o VŠ jsou po šesti letech nezadaní, bezdětní a žijí sami, ukázal výzkum

Lepšího výsledku v přijímacím řízení v průměru dosáhli uchazeči, kteří jsou nyní nezadaní a bezdětní, ukázal výzkum, který realizovala společnost Scio. Téměř sedm stovek uchazečů z roku 2010 vyplnilo v září 2016 dotazník, ve kterém odpovídali na otázky týkající se jejich současné životní situace a okolností studia. Pouze přibližně polovina respondentů by chtěla prožít celý život v ČR, třetina by chtěla alespoň několik let žít v zahraniční. Dvě třetiny žijí s partnerem, část však stále žije u rodičů. Nadanější uchazeči žijí sami nebo s kamarády.

Celý život by v České republice chtělo prožít 54 % respondentů, zatímco 16 % by chtělo několik let prožít v cizině. Větší část života by chtělo v zahraničí prožít 5 % respondentů, celý zbytek života pak pouze 1 %. Výzkum ukázal, že čím větší úsek života by chtěl uchazeč v zahraničí strávit, tím lepšího výsledku v testu OSP dosáhl.

 

Z celkového počtu 689 respondentů nyní 59 % žije s partnerem či partnerkou, 16 % z nich dokonce v manželství. Čtvrtina respondentů nyní žije s kamarády, spolužáky nebo sama. Tito respondenti dosáhli v roce 2010 lepšího výsledku než respondenti, kteří nyní žijí s partnerem. Někteří respondenti (14 %) stále žijí u rodičů a jejich výsledek výrazně nevybočuje z celkového průměru respondentů.

 

Děti po šesti letech od přijímacího řízení nemá 87 % respondentů. Jejich výsledek v testu OSP byl lepší než respondentů, kteří v současnosti již děti mají. Děti plánuje mít téměř polovina respondentů, zatímco skoro pětina tvrdí, že žádné děti nechce. Dvě třetiny také uvedly, že v budoucnu očekávají manželství.

 

Společnost Scio realizovala výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek v roce 2010. Druhá fáze proběhla v roce 2016, kdy byl těmto respondentům rozeslán navazující dotazník, který vyplnilo celkem 689 respondentů. Vzorek ovšem není reprezentativní, neboť data poskytli zejména uchazeči, kteří v roce 2010 dosáhli nadprůměrných studijních výsledků. Test obecných studijních předpokladů testuje základní dovednosti a schopnosti uchazečů pro vysokoškolské studium, nikoliv jejich znalosti.

 

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na vysoké školy, v letošním roce je využívá celkem 80 fakult v České republice a na Slovensku. NSZ sestávají z testů Obecných studijních předpokladů (OSP), Základů společenských věd, Matematiky a dalších. Každá fakulta si sama určuje, které testy musejí její uchazeči splnit. Výhodou NSZ je především fakt, že v průběhu celého roku probíhá šest termínů testování a uchazeč se může zúčastnit i více z nich, přičemž se započítává ten nejlepší výsledek.

 

Kontakt:

  • Jáchym Vintr
  • jvintr@scio.cz



15. 1. 2018