Nenech to být ve spolupráci se Scio bojuje proti šikaně, sexuálnímu obtěžování a vylučování z kolektivu

Z každoročního dotazníkového šetření společnosti Scio vyplývá, že vysoká míra šikany na českých školách je dlouhodobě neměnná. Na základě tohoto zjištění zahájilo Scio spolupráci s projektem Nenech to být (NNTB) s cílem společně školám v boji se šikanou pomáhat.

Naprostá většina školáků má zkušenost s nějakou formou ubližování. S posmíváním se setkává 85 % dětí na prvním i druhém stupni základní školy. S fyzickým ubližováním pak na prvním stupni přišlo do kontaktu přes 70 % dětí, na druhém stupni okolo 60 %. Celých 2 480 dětí, tedy něco přes 15% dotázaných, v průzkumu jednoznačně uvedlo, že bylo obětí šikany.

Tato čísla bohužel přibližně kopírují výsledky z minulého roku. Nepozorujeme statisticky významné zlepšení, uvádí Jon Šotola ze společnosti Scio.

Neméně alarmující je i fakt, že celá polovina děti netuší, na koho se ve škole obrátit, pokud nějaký problém související se šikanou řeší. V rámci šetření jsme se zároveň ptali, zda alespoň učitelé vědí o někom v pedagogickém sboru, kdo problémy mezi dětmi umí dobře řešit, pokračuje Šotola. Bohužel 31 % učitelů odpovědělo, že o nikom takovém neví.

Že je téma šikany vysoce aktuální a zároveň stále opomíjené téma, dokazuje i fakt, že online anonymní schránkou Nenech to být prošlo za více než 2 roky fungování projektu přes 4 500 upozornění odkazující na šikanu, fyzické napadání, ale i sexuální obtěžování, sebepoškozování nebo i sebevražedné myšlenky, říká David Špunar, spoluzakladatel Nenech to být.

Proto Scio s projektem Nenech to být navázalo spolupráci. „Už jsme nechtěli o šikaně jen psát a mapovat ji, ale také školám s jejím řešením pomoct,“ říká Eliška Sovová, která má projekt ve Scio na starosti.

NNTB a Scio nyní spouští rozšířenou verzi online schránky důvěry NNTB, která školám nabízí metodickou a odbornou telefonickou podporu, přehlednou webovou administraci upozornění, rychlou diagnostiku třídy, přehledné srovnání nabídky preventivních programů a mnohé další podpůrné nástroje. Rozšířená verze mimo jiné získala i záštitu MŠMT a podporu řady odborníků.

Věřím, že jsme společně se Scio rozšířili Nenech to být o služby, které školám skutečně pomohou nejen s odhalováním, ale i s řešením šikany, říká jeden ze zakladatelů NNTB Jan Sláma.

Podrobné informace o rozšířené verzi Nenech to být naleznete na stránkách projektu https://www.nntb.cz/.

Kontakt pro média

  • Veronika Nováková, tisková mluvčí Scio, vnovakova@scio.cz, 702 056 654
  • Jan Sláma, spoluzakladatel Nenech to být, jan@nntb.cz, 722 060 433
1. 10. 2019