Od září chodí děti už do čtyř ScioŠkol

V září letošního roku slavnostně zahájily školní rok hned čtyři ScioŠkoly. Uvítaly všechny děti, jejichž rodiče se rozhodli pro vzdělávání v pohodě a v souladu s moderními poznatky kognitivních věd.  Zahájení se mimo rodičů a dětí účastnili také zástupci měst, městských částí, vysokých škol, parlamentu, okolních škol i mnozí další, kteří inovativní vzdělávání podporují.

Jako první uvítala všechny příznivce inovativního vzdělávání, včetně rodičů, dětí a zástupců města Prahy, kteří vznik ScioŠkoly podpořili, ScioŠkola na Praze 9 Pod Táborem. V pátek 2. 9. 2016 v 10 hodin se konala v krásných prostorách zahrady Střední školy zeměměřičské a nově také ScioŠkoly zahradní slavnost. Na ní vystoupil mimo jiné také Ondřej Šteffl a zástupci školy. Škole zde vyjádřila přízeň a popřála štěstí, úspěch a spokojenost například Irena Ropková, radní hl. m. Prahy. „Jsem moc ráda, že se nám podařilo v rekordně krátké době několika měsíců zrealizovat tento projekt a umístit druhou ScioŠkolu v Praze do naší Střední průmyslové školy zeměměřičské a doufám, že tady budou obě školy skvěle spolupracovat. Myslím si, že k tomu mají obě školy dobře našlápnuto, a že ScioŠkola tady bude mít krásné prostory včetně krásné zahrady, aby se mohla rozvíjet,“ řekla.  Jana Hrubá, šéfredaktorka Učitelských listů, která dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání (mj. získala cenu za inovace ve vzdělávání Eduína 2015 za dlouholetou obětavou osvětovou práci pro české vzdělávání) popřála ScioŠkole následující:  „Přeji ScioŠkole, aby se podařilo vize zrealizovat. Ondřej Šteffl je jeden z mála vizionářů a o to víc bych přála, aby se jeho školám podařilo vize uskutečnit.“ Další významnou osobností, která přišla podpořit otevření ScioŠkoly, byl například zastupitel Ing. Patrik Nacher. Pro účastníky bylo připravené občerstvení, aktivity pro děti nebo horké křeslo pro zástupce ScioŠkoly, ve kterém odpovídali na zvědavé dotazy účastníků zahájení. V závěru byli také slavnostně uvítání všichni žáci, kteří sem letos v září nastupují.

 

Hned po víkendu, v pondělí 5. Září 2016, se otevřely brány hned tří dalších ScioŠkol. Jako první proběhlo zahájení v 8:45 na ScioŠkole Pošepného v Praze. Ta zahájila druhý rok vzdělávání dětí. Po roce jejího působení se tak slavnost odehrávala v méně formální, uvolněné atmosféře a s nefalšovaným nadšením všech zúčastněných. Tým připravil pro děti společnou píseň, pasování prvňáčků a uvítání zástupci ScioŠkoly. Tu přišel podpořit také místostarosta se zaměřením na oblast školství Jakub Lepš.

 

V pondělí zahájily provoz také dvě další školy, a to ScioŠkola Olomouc a ScioŠkola Brno. Na obou vládla slavnostní atmosféra. Střihala se páska, pouštěly balónky a zazdívala se schránka se vzkazy. Bylo nachystáno občerstvení, na jehož přípravě se například v Brně podíleli také rodiče. Součástí slavnosti byly také projevy zástupců ScioŠkol, Ondřeje Šteffla, ale také zástupců obou měst. V Brně přišli ScioŠkolu podpořit také známé osobnosti, jako proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Tomáš Janík, proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů Petr Škyřík nebo Daniel Kypr, starosta MČ Brno – jih. „Mám radost, že to tady znova ožije. Alternativám jsem vždycky fandil. Hodně se zastávám jak soukromých, tak církevních škol. I když je státní školství základ, tak je dobře, aby tady byly i tyto možnosti a já věřím, že to tady v Sokolově ulici bude dobře fungovat. Přeji, ať se tady dětem líbí“, řekl Jiří Mihola, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.  V Olomouci měla škola podporu v osobní účasti osobností z Univerzity Palackého v Olomouci, a to děkana Filozofické fakulty Jiřího Lacha, prorektora pro vnější vztahy Petra Bilíka a proděkana pro vědu a výzkum Ondřeje Molnára. Z dalších osobností přišli školu podpořit Tomáš Blumenstein, dlouholetý předseda a nyní první místopředseda Mensy, Hana Fantová, vedoucí odboru školství, náměstek primátora Pavel Urbášek nebo Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání. Náměstek primátora Ladislav Šnevajs mimo přání škole uvedl: “Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý život žít s vědomím, že je neschopná. To dávám do vínku učitelům, aby si uvědomili, že je důležité učit tím správným způsobem.“

 

„Jsem moc rád, že se podařilo otevřít tři další ScioŠkoly. Reagujeme tak na poptávku stále většího množství rodičů, kterým záleží na tom, aby dětem poskytli kvalitní vzdělávání. Chci poděkovat všem, kteří skoro rok usilovně pracovali na založení škol a přeji všem ScioŠkolákům i průvodcům, aby pro ně byl každý den ve ScioŠkole tak trochu sváteční,“ řekl Ondřej Šteffl, zakladatel společnosti Scio a ScioŠkol. „Podle průzkumu Postoje rodičů ke vzdělávacímu systému, který podpořila také společnost Scio, 30 % rodičů považuje stav školství za špatný, zejména jsou nespokojeni s tím, jak školy připravují jejich děti do života. Proto i v dalších letech budeme síť ScioŠkol rozšiřovat,“ doplňuje Ondřej Šteffl.

 

Všechny ScioŠkoly s výjimkou Prahy 11 stále přijímají nové děti, a to ve věku první až sedmé třídy, informace o přihláškách najdou zájemci na stránkách jednotlivých škol, na které se dostanou z domovské stránky www.scioskoly.cz. Na ScioŠkoly je možné přestoupit kdykoliv během školního roku. „Protože je kladen důraz na individuální přístup k dětem, přestupy v průběhu roku probíhají zcela bez problému,“ upřesňuje Ondřej Šteffl. 

 

Kontakty:

  • Lucie Macášková Hejbalová, komunikace pro ScioŠkoly
  • lhejbalova@scio.cz
  • 725 567 708

 

  • Markéta Majerová, tisková mluvčí
  • mmajerova@scio.cz
  • 702 046 529

 




8. 9. 2016