Odpolední ScioŠkola umožní dětem zažít prostředí svobodného vzdělávání

Výzkum Perfect Crowd, s.r.o. & EduIn: Diplom nestačí: report z výzkumu, 2016 popsal mimo jiné vlastnosti, které dopomohly úspěšným lidem k jejich úspěchu. Jsou to komunikativnost (29 %), ochota se neustále vzdělávat (29 %), píle (27 %), zapálení (26 %) a schopnost mít vizi (23 %). Tyto vlastnosti často klasická škola nerozvíjí, někdy jde i proti nim. Společnost Scio proto připravila vzdělávací program, který učí děti učit se, oceňuje jejich úsilí a snahu a podporuje zapálení a zájem o svět. Odpolední ScioŠkola nabízí dětem možnost rozvíjet se při společné práci na projektech.

Společnost Scio připravila nový projekt Odpolední ScioŠkoly, který umožňuje dětem zažít prostředí svobodného vzdělávání, které má smysl. Několik hodin týdně mohou děti pracovat způsobem, který rozvíjí jejich individualitu, dokáže je zaujmout, pracuje s jejich silnými stránkami, klade před ně přiměřené výzvy a podporuje jejich přirozenou zvídavost. Děti se poznávají svět i sebe samé, získávají nové znalosti, ale rozvíjí i své dovednosti.

„Odpolední ScioŠkola dětem nabízí individuální přístup i plán rozvoje a bezpečné prostředí založené na vzájemném respektu, otevřenosti a přijetí. Podporuje vnitřní motivaci k učení tak, aby se děti chtěly učit, protože je to baví a zajímá, nikoli kvůli známkám a odměnám,“ říká Adéla Zelenda Kupcová, která spolu s Lukášem Šlehoferem projekt zaštiťuje. Děti se aktivně podílejí na pravidlech Odpolední ScioŠkoly, aby měly vždy možnost volby. Tento přístup podporuje rozvoj samostatnosti. Děti budou pracovat ve věkově smíšených skupinách, aby se mohly učit od sebe navzájem.

V odpolední ScioŠkole budou děti pracovat na projektech, které si samy vyberou a které jim umožní najít si v nich svou roli a být plnohodnotnými členy týmu.  Každý projekt vyústí v konkrétní a hmatatelné dílo: děti napíší knížku, vytvoří plakát, nafotí reportáž nebo vyrobí konkrétní věc. Dostanou prostor experimentovat a zkoumat, poznávat sebe sama, učit se samostatnosti i učit se od druhých a vyzkoušet si prostředí svobodného vzdělávání. Mimo to si osvojí nové znalosti a pochopí, že učení může být zábava i výzva.

Podle průzkumu z roku 2015 Postoje rodičů ke vzdělávacímu systému pouze pětina rodičů vnímá dnešní běžnou základní školu jako místo, které umožňuje odhalit a rozvíjet individuální zájmy a talent dítěte. Třicet procent českých rodičů považuje systém školství za špatný a cítí potřebu ho změnit. Více než polovina dotazovaných rodičů se domnívá, že příprava na život v praxi je v rámci výuky ve škole důležitá, ale jen 15 % rodičů si myslí, že škola v tomto směru rozvíjí dostatečně. Scio otevřelo v roce 2015 ScioŠkolu, která umožňuje v bezpečném prostředí svobodného vzdělávání rozvíjet všechny dovednosti potřebné pro spokojený život ve 21. století. „Pozitivní ohlasy rodičů i dětí, výsledky, které přináší vzdělávání ve svobodném prostředí, ale také poptávka rodičů nás přiměly k tomu, abychom se zamysleli nad možností umožnit širší skupině dětí učit se v prostředí, které je naplno rozvíjí a připravuje pro život ve 21. století. Proto jsme přišli s programem Odpolední ScioŠkoly, který umožňuje zažívat prostřední svobodného vzdělávání,“ říká Adéla Zelenda Kupcová.

Odpolední ScioŠkoly mohou navštěvovat děti od 5 do 11 let, které chtějí zažít svobodu učení a učení jinak než v klasické škole. Čeká je celkem 44 hodin objevování, experimentování, vzdělávání a zábavy. Setkávat se budou celkem osm týdnů od 14. dubna 2016, vždy ve čtvrtek od 15:30 do 18 a čekají je rovněž tři nedělní setkání (10. 4., 8. 5. a 5. 6. 2016) v době od 9:30 do 17:30. Program bude probíhat v prostorách společnosti Scio na adrese – Pobřežní 34, Praha 8 Karlín.         

Více informací najdete na adrese www.scio.cz/odpoledniscioskola nebo Vám je rádi poskytneme na uvedených kontaktech.

                             

Kontakty:

 

  • Adéla Zelenda Kupcová (projekt Odpolední ScioŠkoly)
  • azelenda@scio.cz
  • 732 500 910