Přijímačky na vysoké školy od Scio bude možné absolvovat zdarma

Společnost Scio v letošním roce nabídne možnost absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ) zdarma. A to všem sociálně potřebným uchazečům o studium na vysokých školách, které uznávají výsledky NSZ. Scio tímto krokem usnadňuje přístup sociálně znevýhodněných uchazečů k vysokoškolskému vzdělání.

Uchazeči mohou absolvovat libovolný počet zkoušek v rámci NSZ zdarma, stačí prokázat, že mají nárok na tzv. sociální potřebnost. Kromě možnosti přijít k přijímačkám zdarma získají 60% slevu na všechny další přípravné produkty a služby.

Jiří Zelenda z vedení společnosti Scio uvádí: „Scio je soukromá, na státu nezávislá firma. Na svůj provoz si musíme vydělat. Zároveň se řídíme hodnotami, na nichž stojí strategie i každodenní chod firmy – svoboda, morálka, aktivita, optimismus, odvaha, otevřenost. A právě v souladu s těmito hodnotami chceme maximálně omezit bariéry mezi vysokoškolským studiem a těmi nejvíce potřebnými.“

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na vysoké školy. V loňském roce je využilo celkem 80 fakult v Česku a na Slovensku a zúčastnilo se jich 21 854 uchazečů o studium na vysoké škole. V rámci NSZ lze absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP), ze Základů společenských věd, z Matematiky a z dalších 7 předmětů. Každá fakulta si sama určuje, jaké testy musejí její uchazeči splnit.

Výhodou NSZ je především vysoká kvalita testů, které z uchazečů vybírají ty opravdu nejlepší a maximálně omezují prvek náhody. Samotní uchazeči pak nejvíce oceňují možnost opakované účasti. Díky tomu mají menší trému a stres a snáze tak mohou ukázat, jaké jsou jejich skutečné dovednosti a znalosti. Fakulty zohledňují jen nejlepší výsledky, kterých uchazeči dosáhnou.  

 

Kontakt pro média:

  • Jáchym Vintr, Národní srovnávací zkoušky
  • jvintr@scio.cz, 234 705 575

Tisková zpráva ke stažení 
18. 9. 2017