Přilákejme k pedagogice studenty, které by bavilo učit

Hlavní zjištění průzkumu mezi uchazeči o studium na VŠ:

  • Mezi studenty, kteří se nehlásí na pedagogické fakulty, je téměř 20 % těch, které by bavilo učení, ale od kariéry učitele je odrazuje řada faktorů. Mezi těmito faktory je především pla-tové ohodnocení, ale také zákon o pedagogických pracovnících.
  • Mnoho studentů, kteří si podávají přihlášky na pedagogické obory, vůbec učit nechce (33 %). Ti, kteří plánují v budoucnu učitelskou kariéru, mají navíc mnohem horší studijní předpoklady než ostatní, zvláště než ti, které by učit bavilo, ale neplánují to.
  • Mezi studenty vysokých škol se ale najde i mnoho studentů, kteří nestudují pedagogiku, ale o učení se aktivně zajímají. Studentský spolek Výluka právě pro takové studenty organizuje možnost zkusit si učení na základních školách.
  • „Výluku jsme založily spolu s kamarádkou Janou. Ona studuje molekulární biologii, já in-formační studia a knihovnictví. Obě nás ale lákalo učení, i když o studiu pedagogiky jsme nikdy vážně neuvažovaly,“ říká Sandra Feyglová, spoluzakladatelka spolku Výluka. „Ukázalo se, že podobně smýšlí mnoho našich spolužáků. Doufáme, že některé z nich učení chytne natolik, že se mu budou věnovat i v budoucnu.“

Kontakt za společnost Scio:
Štěpán Pudlák
+ 420 605 416 106
spudlak@scio.cz

Kontakt za spolek Výluka:
Sandra Feyglová
+420 774 867 876
sandra.feyglova@gmail.com
www.vyluka.org

Kompletní zjištění z průzkumu

Dodatek: Dopad zákona o pedagogických pracovnících

Ondřej Šteffl: Učitel pro 21. století
21. 11. 2018