Reparát z matematiky? Scio neúspěšným maturantům zdarma zpřístupnilo online přípravu.

Společnost Scio zpřístupnila všem neúspěšným maturantům z matematiky zdarma svůj online kurz, díky kterému se mohou připravit na reparát. V letošním roce neprospělo u státní maturitní zkoušky z matematiky více než 22 % studentů. Scio chce tímto krokem studentům pomoci uspět při dalším pokusu. Internetové kurzy z matematiky lze kromě přípravy na maturitu využít i jako přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ.

Testem z matematiky letos neprošla téměř čtvrtina maturantů, kteří si tento předmět dobrovolně zvolili. Společnost Scio podává těmto studentům pomocnou ruku a nabízí jim možnost připravit se na další pokus zdarma. Je přitom pravděpodobné, že za tři roky, kdy bude zkouška z matematiky povinná pro všechny maturanty, bude podíl neúspěšných ještě mnohem větší.

Povinná maturita z matematiky úrovni matematického vzdělávání mnohem spíše uškodí, než pomůže, soustřeďuje se totiž mnohem víc na nacvičené postupy než na pochopení principů. Maturita je ovšem klíčem k dobrému uplatnění na trhu práce. Není dobré, když stát staví studentům do cesty takovou překážku. Poskytnutím přípravy zdarma chceme pomoci studentům, kterým se maturita letos nepovedla“, říká ředitel Scio Ondřej Šteffl.

Internetový kurz z matematiky obsahuje 12 lekcí, které nabízejí opakování celé středoškolské matematiky. Studenti tak mohou trénovat svoje znalosti rovnic a nerovnic, algebraických výrazů, funkcí, geometrie či pravděpodobnosti a statistiky. Kurz z matematiky slouží kromě přípravy na maturitu také jako příprava k přijímacím zkouškám na VŠ. Kurzu se může zúčastnit každý student, který letos neuspěl u maturity z matematiky.

Kurz, který běžně stojí 630 korun, si středoškoláci mohou až do 1. 10. 2018 zdarma aktivovat na webu Scio.

 

Kontakt pro média

 

Jáchym Vintr
Národní srovnávací zkoušky
jvintr@scio.cz, 234 705 575
23. 5. 2018