Scio hostí v Praze na 300 odborníků na měření výsledků ve vzdělávání

Od středy 8. listopadu do soboty 11. listopadu proběhne v Praze výroční konference Evropské Asociace pro měření výsledků ve vzdělávání – AEA (Association for Educational Measurement – Europe). Cti hostit tuto prestižní konference se letos dostalo společnosti SCIO, která se testováním a vzděláváním zabývá v ČR již od roku 1996 a je členem Asociace.

„Téma letošní konference jsme nazvali Kultury hodnocení v globalizujícím se světě. Stále silněji totiž vnímáme, že svět vzdělávání se rozrůzňuje. Přibývají nové způsoby i směry vzdělávání. Ve školách i mimo školu se setkáváme s žáky a studenty, kteří pocházejí z nejrůznějších prostředí. Je stále běžnější, že za vzděláním či prací cestujeme. A s tím se také mění zásadně paradigma či kultura hodnocení,“ říká Andrej Novik, předseda organizačního výboru letošní konference.

Konference nabídne sérii odborných workshopů, přednášek a sympozií pro tři stovky předních odborníků na vzdělávání a testování z Evropy i mimo ni.

„Letos si klademe za cíl co nejvíce propojit učitele, pedagogy i tvůrce vzdělávací politiky s odborníky na testování. Výsledky ve vzdělávání totiž silně ovlivňují to, co se ve školách děje. A to, co se tam děje, se potom zobrazí ve výsledcích. A je dobré, když lidé ze škol mají možnost mluvit s těmi, kdo navrhují, co a jak se bude měřit, a to v celoevropském kontextu. Například otázkami státních maturit se nezabývala v minulosti jen ČR, ale i řada dalších zemí. Konference AEA je prostor, kde je možné tato témata odborně prodiskutovat a vzájemně sdílet zkušenosti, “ doplňuje Andrej Novik.

Konference bude probíhat v hotelu Corinthia na pražském Vyšehradě.

Více informací najdete na:

http://www.easyconferences.eu/aea2017/index.html

 

 

Kontakt pro média:

Markéta Majerová

tisková mluvčí

mmajerova@scio.cz,

702 046 529

 

Andrej Novik

předseda organizačního výboru

anovik@scio.cz

602 535 200