Scio ocenilo nejlepší uchazeče o vysoké školy

V úterý 12. června 2018 proběhlo vyhlášení vítězů Soutěže s Národními srovnávacími zkouškami (NSZ). Při této příležitosti byli oceněni v dva nejlepší uchazeči z každého kraje Česka. Všichni úspěšní uchazeči obdrželi věcné ceny a měli možnost setkání se zástupci akademických obcí. Národních srovnávacích zkoušek se v letošním ročníku zúčastnilo téměř 22 tisíc uchazečů o vysoké školy.

Společnost Scio již počtvrté oceňuje extrémně nadané uchazeče o vysoké školy. Nejlepší uchazeči z každého kraje obdrželi na předávání v majestátních prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy věcné ceny a certifikáty stvrzující tento úspěch. Uchazečům, z nichž se největší podíl chystá studovat právo, přišel osobně pogratulovat i prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty.

Téměř polovina oceněných míří studovat na právnické fakulty, třetina z nich bude studovat společenské vědy. Mezi oceněnými jsou i uchazeči o studium technických oborů, přírodovědných oborů a farmacie. Fakultou s největším počtem oceněných uchazečů je Právnická fakulta UK, těsně následována Fakultou sociálních věd UK. Většina oceněných bude studovat v Praze či Brně, někteří míří do Olomouce, Plzně nebo Hradce Králové.

Podmínkou pro zařazení do Soutěže s NSZ bylo absolvování testu OSP a alespoň jednoho dalšího testu v rámci NSZ. Oceněni byli tři nejlepší uchazeči z každého kraje s nejvyšším součtem výsledků z těchto testů. Kromě testu OSP nejčastěji uchazeči absolvovali zkoušku ze Základů společenských věd nebo Matematiky. Výsledky obou testů jsou uváděné v podobě harmonizovaného percentilu od 0 do 100. Absolutním vítězem celé Soutěže se stal uchazeč z Jihočeského kraje, který dosáhl na součet plných 200 bodů a postaral se tak o nepřekonatelný rekord soutěže.

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na vysoké školy, v letošním roce je využívá celkem 81 fakult v České republice a na Slovensku. NSZ sestávají z testů Obecných studijních předpokladů (OSP), Základů společenských věd, Matematiky a dalších. Každá fakulta si sama určuje, které testy musejí její uchazeči splnit. Výhodou NSZ je především fakt, že v průběhu celého roku probíhá šest termínů testování a uchazeč se může zúčastnit i více z nich, přičemž se započítává ten nejlepší výsledek.

Fotografie z akce na Facebooku NSZ.

Kontaktní osoba:

  • Jáchym Vintr, Národní srovnávací zkoušky
  • jvintr@scio.cz, 234 705 57514. 6. 2018