Scio ocenilo přes čtyřicet nejlepších uchazečů o vysoké školy

V pondělí 19. června 2017 proběhlo vyhlášení vítězů Soutěže s Národními srovnávacími zkouškami (NSZ). Při této příležitosti bylo oceněno 45 nejlepších uchazečů o vysoké školy – tři nejlepší z každého kraje. Všichni úspěšní uchazeči obdrželi věcné ceny a měli možnost setkat se zástupci akademických obcí a médií. Národních srovnávacích zkoušek se v letošním ročníku zúčastnilo téměř 22 tisíc uchazečů o vysoké školy.

Společnost Scio již třetím rokem oceňuje extrémně nadané uchazeče o vysoké školy. Nejlepší uchazeči z každého kraje obdrželi na předávání v prostorách pražského CEVRO Institutu ceny v hodnotě 5 tisíc korun, uchazeči z druhých a třetích míst pak cenu v hodnotě tisíc korun. Nejlepší uchazeč z České republiky, který se stal absolutním vítězem Soutěže s NSZ, obdržel výhru v hodnotě 15 tisíc korun. 

Více než polovina oceněných míří studovat na právnické fakulty, pětina pak bude studovat společenské vědy. Mezi oceněnými jsou i uchazeči o studium technických oborů, přírodovědných oborů a farmacie. Většina oceněných bude studovat v Praze či Brně, někteří míří do Olomouce, Plzně nebo Hradce Králové.

Podmínkou pro zařazení do Soutěže s NSZ bylo absolvování testu OSP a alespoň jednoho dalšího testu v rámci NSZ. Oceněni byli tři nejlepší uchazeči z každého kraje s nejvyšším součtem výsledků z těchto testů. Kromě testu OSP nejčastěji uchazeči absolvovali zkoušku ze základů společenských věd a matematiky. Výsledky obou testů jsou uváděné v podobě harmonizovaného percentilu od 0 do 100, nejvyšší možný dosažený součet v soutěži s NSZ tedy bylo 200 bodů. Na tento výsledek nikdo nedosáhl, absolutním vítězem se však stal letošní maturant z Břeclavi, který získal 199 bodů. Zajímavostí je, že tři nejlepší uchazeči z Jihomoravského kraje byli současně nejlepšími uchazeči z celé České republiky.

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na vysoké školy, v letošním roce je využívá celkem 80 fakult v České republice a na Slovensku. NSZ sestávají z testů Obecných studijních předpokladů (OSP), Základů společenských věd, Matematiky a dalších. Každá fakulta si sama určuje, které testy musejí její uchazeči splnit. Výhodou NSZ je především fakt, že v průběhu celého roku probíhá šest termínů testování a uchazeč se může zúčastnit i více z nich, přičemž se započítává ten nejlepší výsledek.

 

Kontaktní osoba:

Fotografie ke stažení
15. 1. 2018