Scio vylepšilo své přijímačky na VŠ. Nové testy poskytují přesnější výsledky a částečně snižují časovou náročnost pro uchazeče.

Společnost Scio zahajuje přihlašování k Národním srovnávacím zkouškám (NSZ). V akademickém roce 2017/18 v nich využije novou podobu testu Obecných studijních předpokladů. Od inovované podoby testu si slibuje přesnější výběr studentů vysokých škol a částečné snížení časové náročnosti pro uchazeče. Stejně jako loni bude zadání všech testů zveřejněno na internetu.

Novou verzi testu OSP společnost Scio vytvořila na základě svých dlouholetých zkušeností s testováním. Vylepšení testu bylo dosaženo úpravou poměru úloh ve prospěch těch, které poskytují přesnější výsledky. Díky tomu bylo možné test zkrátit a bude tedy obsahovat téměř o třetinu méně úloh než v dosavadní podobě. Další změnou v testu je sloučení úloh do dvou oddílů – verbálního a analytického.

Verbální oddíl testuje schopnost práce s jazykem, slovy a jejich významem, rovněž obsahuje i úlohy spočívající v hledání smyslu textů a jejich vnitřní konzistence. Analytický oddíl ověřuje matematické a logické schopnosti uchazečů, práci s grafy či aplikování logických podmínek.

Test OSP netestuje znalosti uchazečů, nýbrž jejich předpoklady pro studium vysoké školy. Uchazeči mohou kromě OSP skládat zkoušku z osmi dalších předmětů. Mezi novinky letošního ročníku NSZ se řadí možnost skládat testy ze Španělského jazyka. Stejně jako v loňském roce budou po zkoušce všechny testy veřejně dostupné na webu.

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na vysoké školy, v loňském roce je využilo celkem 80 fakult v Česku a na Slovensku. NSZ sestávají z testů Obecných studijních předpokladů (OSP), ze Základů společenských věd, z Matematiky a dalších. Každá fakulta si sama určuje, které testy musejí její uchazeči splnit. Výhodou NSZ je především fakt, že v průběhu celého roku probíhá šest termínů testování a uchazeč se může zúčastnit i více z nich, přičemž se započítává ten nejlepší výsledek.

Tisková zpráva ke stažení.

Kontakt pro média:

  • Jáchym Vintr, Národní srovnávací zkoušky
  • jvintr@scio.cz, 234 705 5756. 9. 2017