Scio zveřejňuje zadání Národních srovnávacích zkoušek

Společnost Scio od aktuálního akademického roku na svém webu zveřejňuje úplné zadání Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Kompletní testy si tak kdokoliv může stáhnout v podobě, ve které se s nimi setkali řešitelé při ostrých termínech zkoušek. Scio tímto krokem nadále pokračuje ve své konzistentní politice transparentní práce s testovými úlohami a daty.

Zadání všech testů z prvního termínu NSZ je nyní zveřejněno na adrese www.scio.cz/nsz. Zde jsou volně dostupné ke stažení obě varianty testu Obecných studijních předpokladů a testu ze Základů společenských věd, včetně vyznačených správných odpovědí. Kdokoliv si tak může vyzkoušet zadání, které 10. prosince 2016 řešilo 4 026 účastníků NSZ ve dvaceti českých a slovenských městech.

Scio již mnoho let zveřejňuje testové úlohy rovněž prostřednictvím veřejné oponentury, kde mohou účastníci testu online podávat své připomínky k zadání i řešení všech otázek z daného termínu. Unikátní příležitosti komentovat testové úlohy využívají každoročně desítky uchazečů, jejichž připomínky jsou posuzovány nezávislou odbornou komisí. Úplné zpřístupnění testů je tedy dalším krokem na transparentní cestě, kterou se Scio vydává.

„Odborné veřejnosti jsou už delší dobu k dispozici nejen kompletní anonymizovaná data z testování, ale i data z doprovodných dotazníkových šetření,“ uvádí ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl jako příklad transparentního nakládání s testovými daty. „Byla využitá například společností McKinsey ve studii Klesající výsledky českého základního a středního školství a také pro vědeckou činnost výzkumníku z CERGE či z Filozofické fakulty UK“, dodává Šteffl.

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na vysoké školy, v letošním roce je využívá celkem 80 fakult v České republice a na Slovensku. NSZ sestávají z testů Obecných studijních předpokladů (OSP), Základů společenských věd, Matematiky a dalších. Každá fakulta si sama určuje, které testy musejí její uchazeči splnit. Výhodou NSZ je především fakt, že v průběhu celého roku probíhá šest termínů testování a uchazeč se může zúčastnit i více z nich, přičemž se započítává ten nejlepší výsledek.

 

Kontakt:

  • Markéta Majerová, tisková mluvčí
  • mmajerova@scio.cz
  • 702 046 5292. 1. 2017