ScioŠkola na Praze 6 má souhlas MŠMT

Napjatí rodiče, kteří trpělivě čekali na to, zda ScioŠkola získá souhlas MŠMT a budou do ní moci oficiálně zapsat své děti, se nyní mohou radovat. Ve čtvrtek 15. června jsme obdrželi dopis, který oficiálně potvrdil zápis školy do rejstříku MŠMT.

 

„Mnoho rodičů přihlásilo své děti do školy už před tímto souhlasem. Momentálně probíhají zápisy už v oficiálním duchu. A přihlášky ještě stále přijímáme,“ říká Adéla Zelenda Kupcová, která je má ve Scio na starosti. „Nejsme výběrová škola, děti u nás sice procházejí zápisem, ale tam se s nimi hlavně chceme poznat. Zjišťujeme hlavně to, zda jsou rodiče v souladu s našimi hodnotami. Také není vůbec problém přestoupit. Jedná se o velice jednoduchý proces, administrativu vyřídí ředitelé mezi sebou, ale je dobré, když rodiče dítě odhlásí,“ dodává.

 

Škola bude sídlit v budově v ulici Na Santince 5, Praha 6. Budova je v současné době v procesu příprav. Rekonstruuje se jako o život, aby 1. 9. 2017 mohla škola otevřít své brány dětem, které se mohou těšit na stejnou koncepci výuky, jako u ostatních škol. Hlavním krédem škol je připravit děti na život v současném světě.

 

Nové vedení sice zatím nemá sídlo v budově školy, ale pilně se účastní zápisů, besed s rodiči, vzdělává se a buduje novou školu. Ředitelem školy bude Jan Táborský, který část profesního života věnoval vzdělávání dospělých a podpoře jejich potenciálu. „Je to tedy takové moje velké přání, dopřát dětem na naší ScioŠkole ten krásný a radostný pocit z učení se a poznávání nových věcí,“ říká Jan o svém přání v nové pozici. Dominika Macková, která bude zástupkyní ředitele, přichází z pozice učitelky. „Zakládání nové ScioŠkoly je skvělá možnost, jak změnit alespoň kousek světa okolo nás a moc se na to těším," říká Dominika. Oba jsou plni nadšení a elánu, aby vybudovali školu, kam budou děti chodit rády.

 

Cílem ScioŠkol je nejen příprava na dnešní svět, ale také spokojené děti, které se těší do školy a ke kterým se přistupuje individuálně. Stranou jdou nabiflované znalosti. Důležitější je, aby dítě chápalo věci do větší hloubky, umělo se efektivně učit (rozvíjelo tzv. studijní autonomii), rozvíjelo komunikační dovednosti, kreativitu, emoční inteligenci a další tzv. měkké dovednosti. Školy se také snaží vychovávat děti, které budou chtít měnit svět k lepšímu. Hodnotami ScioŠkol jsou přitom svoboda, morálka, aktivita, optimismus, odvaha, otevřenost.

 

Školy staví na poznatcích moderních věd, jako je pedagogika, neurovědy nebo psychologie. Ty ukazují, že klasické způsoby učení jsou v mnohém překonané. Společnost Scio, která školy zakládá, čerpá také z vlastních více než 25 let trvajících zkušeností v oblasti vzdělávání.  Berou si také inspiraci ze zkušených zahraničních škol podobného typu.  

 

Věříme, že už brzy budeme mít pozitivní zprávy také pro rodiče z Prahy 4, kteří netrpělivě čekají na souhlas s rozšířením místa poskytování vzdělávání Prahy 11, jejíž pobočka bude sídlit na Praze 4.

 

Přihlášku do ScioŠkoly Praha 6 najdete zde: http://bit.ly/prihlaskapraha6

 

Kontakt pro více informací o ScioŠkole Praha 6

 

Lucie Macášková Hejbalová

komunikace projektu ScioŠkol

mob.: +420 725 567 708

e-mail: lmacaskova@scio.cz