Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005-2011 z projektu VEKTOR

Dne 22. 5. 2012 se konala tisková konference k výsledkům analýzy vzdělávání na českých SŠ.

Uvedené zprávy shrnují vybraná obecná zjištění, ke kterým dospěla společnost Scio na základě dlouhodobého pravidelného testování žáků prvních a posledních ročníků středních škol. Díky velkému vzorku a možnosti poměřovat relativní posuny jednotlivých účastníků i škol v čase můžeme zjistit poměrně dost o tom, na které školy chodí nejlepší žáci a kde v základních vzdělávacích předmětech (český jazyk, cizí jazyky, matematika) nejvíce během svého studia pokročí.

Tisková zpráva ke stažení zde, podrobná analytická zpráva ke stažení zde. Nově i infografika - ke stažení zde

 
23. 9. 2013