V Jihlavě se otevírá nová ScioŠkola

V září 2017 bude v Jihlavě otevřena nová ScioŠkola, inovativní základní škola, která děti připravuje na život v současném i budoucím světě. Vznikne přeměnou školy Meruzalka v Jihlavě. V současné době hledáme vedení a průvodce. Také dobíráme děti do některých ročníků školy. V souvislosti s otevřením školy zveme rodiče na besedu, kde se dozví vše o koncepci a fungování ScioŠkoly.

  • Hledáme vedení a průvodce
  • Doplňujeme kapacitu některých ročníků školy
  • Zveme na besedu

V současném světě přestává být důležitá kvantita znalostí v rozsahu učiva klasických základních škol, ale klade se důraz na jejich kvalitu. Do popředí vystupuje vnitřní motivace, místo té vnější, jež pracuje se známkami. Také u dětí podporujeme přirozenou radost z učení,“ vysvětluje základní principy nové formy vzdělávání Lucie Macášková Hejbalová, která zajišťuje komunikaci projektu. ScioŠkoly kladou důraz na to, aby děti dokázaly najít a využít své silné stránky a mohly se do hloubky věnovat tomu, co je zajímá. 

 

Dobrá zpráva pro rodiče je, že vznikající škole má ještě několik volných míst, na která mohou zapsat své děti. Doplňujeme kapacitu 2. ročníku a 4. - 7. ročníku. „Pokud rodiče uvažují o změně pro své děti, pak je srdečně zveme na besedu, kde se dozvědí vše o fungování ScioŠkoly a její koncepci,“ říká Marian Golis ze Scio, který pracuje na jihlavském projektu vzniku ScioŠkoly.

 

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 25. 5. od 17 hodin ve škole Meruzalka, Havlíčkova 30, Jihlava.  Pokud byste se rádi besedy zúčastnili anebo již nyní víte, že byste své dítě rádi zapsali do nově vznikající Scioškoly, vyplňte prosím registrační formulář na https://goo.gl/I13HaX.

 

V souvislosti s otevřením ScioŠkoly hledáme také odvážné vedení a průvodce, kteří mají chuť tvořit takovou školu, do které děti budou chodit rády. Informace o výběrovém řízení najdete na webu www.scio.cz/o-spolecnosti/prace-u-nas/.

 

V současné době už děti navštěvují čtyři ScioŠkoly, dvě v Praze, jednu v Brně a další v Olomouci.  Zájem o školy je stále velký, a tak se ročně otevřou 3 - 4 nové školy. ScioŠkoly byly nominované do soutěže SDG, jako projekt, který v ČR pomáhá naplňovat Cíle udržitelného rozvoje http://www.globalnicile.cz/hlasovani/.

 

Aktuální dění kolem ScioŠkol je možné sledovat na stránce www.scioskoly.cz. Případně na Facebookové stránce www.facebook.com/scioskola.

 

Kontakt:

 

Lucie Macášková Hejbalová, projekt ScioŠkol

lmacaskova@scio.cz

725 567 708

 
3. 5. 2017