Webový portál pomůže rozvoji měkkých dovedností u dětí

Webový portál DRUHÁ NOHA vytvořila společnost Scio především proto, aby upozornila na opomíjenou
oblast měkkých dovedností a na jejich důležitost pro život. Jedná se hlavně o dovednosti, díky kterým
si děti dokážou poradit v problémových situacích, dovedou spolupracovat a pracovat s pocity svými
i druhých lidí. Tyto dovednosti se dají rozvíjet stejně dobře jako jakékoliv jiné a navíc jejich trénink může
být pro děti zábavou, když se ví, jak na to.


Ve škole se dětí učí znalostem a vědomostem, jejich důležitost je nezpochybnitelná. Pro jejich budoucnost
ale samy o sobě nemusí stačit. Pomyslnou první nohou je naše vzdělání a znalosti. Tou druhou jsou
právě dovednosti. Doplňují tu první, střídají se s ní a pomáhají nám rychleji a pohodlně chodit.
Není pravda, že někdo se prostě narodí jako ne-tvořivý člověk nebo špatný komunikátor. Ano, každý
k tomu má jiné vlohy, ale každý se v dovednostech může zlepšit, když je trénuje. Každý z nás denně
zažívá situace, kdy musí jednat s druhými lidmi či řešit nějaký problém. V takových chvílích nám většinou
nepomohou znalosti, ale právě dovednosti komunikace či spolupráce.

Stovky rozvojových aktivit, které DRUHÁ NOHA nabízí, pracují s herními prvky, moderními technologiemi
a jsou zábavné. Na jejich vzniku se podíleli psychologové a učitelé, testovali je samotní rodiče s dětmi.
Počítačové prostředí, ve kterém trénink převážně probíhá, je sice svým způsobem limitující, věříme však,
že je pro děti přirozenější a více motivační. Vybrané dovednosti jsme spolu s týmem odborníků vnitřně
rozčlenili na oblasti, které mohou děti procvičovat jednotlivě. Pilovat a skládat je dohromady pak doporučujeme
při jakékoliv interakci v běžném životě.

Od spuštění webu DRUHÁ NOHA nabízí k rozvoji dovednosti KOMUNIKACE, SPOLUPRÁCE a SEBEŘÍZENÍ,
začátkem listopadu pak přibude ještě ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ a v prosinci TVOŘIVOST. Tyto dovednosti sice
nejsou vyčerpávající, dobře ale reprezentují oblasti, které v životě pomáhají každému z nás a které jsou
často akcentovány v odborné literatuře i v zahraničních vzdělávacích systémech.
DRUHÁ NOHA má smysl. Protože tomu i my ve Scio opravdu věříme, nabízíme všechny aktivity zdarma
dostupné na webu www.druhanoha.cz k volnému využití pro děti, rodiče, ale klidně i školy, výchovné
poradce nebo jiné vzdělávací instituce.

Ke stažení

Press Kit - DRUHÁ NOHA
1. 11. 2013