Životní styl uchazečů a NSZ v roce 2015/16

Hlavní informace a zjištění

  • Ve školním roce 2015/2016 absolvovalo Národní srovnávací zkoušky (NSZ) pořádané spo-lečností Scio 21 390 uchazečů. NSZ byly součástí přijímacího řízení na 72 fakult českých a slovenských VŠ a v testech bylo celkem 2 842 úloh.
  • Statisticky vzato mají uchazeči průměrně lepší studijní předpoklady, čím později chodí spát, čím častěji měli v maturitním ročníku pozdní příchod na hodinu a čím nejasnější mají představu o své budoucí práci.
  • 40 % studentů nemá ve zvyku pravidelně snídat, 12 % jich vypije několik káv denně a přes 20 % jich konzumuje alkohol častěji než jednou týdně.

 

Celá zpráva s výsledky ke stažení

 

Kontakt za společnost Scio:

Štěpán Pudlák
spudlak@scio.cz
23. 6. 2016