Analýza rozvoje klíčových kompetencí na českých ZŠ

Klíčové kompetence jsou terminus technicus, který do českého školního vzdělávání vnesly rámcové vzdělávací programy. České školství se s ním už roky potýká a nikdo přitom pořádně neví jak. Trochu více světla do toho vnáší vůbec první analýza zaměřená na tuto oblast školního vzdělávání, která čerpá z testu klíčových kompetencí vyvinutého a realizovaného společností Scio. 

Klíčové kompetence jsou nejčastěji pojímány jako očekávané výstupy školního vzdělávání, které nejsou strukturovány podle předmětů, ale podle oblastí, v nichž by měl žák uspět (kompetence k učení, komunikaci, občanství atp.). Dá se říct, že klíčové kompetence by měly odrážet to, jak je žák připraven do života.

Na základě analýzy testování, které společnost Scio provedla na školách v posledních dvou letech, jsme schopni o klíčových kompetencích a jejich vývoji u žáků na 2. stupni ZŠ sdělit vůbec první relevantní informace.

Souhrn nejdůležitějších zjištění

Kompletní analýza rozvoje klíčových kompetencí na českých ZŠ

Prezentace k tiskové konferenci
19. 9. 2013