Výzkum: vztahy českých žáků k okolí, vliv mediální reality

Představujeme výsledky výzkumu, který proběhl v rámci projektu Multipolis. Projekt Multipolis realizovala společnost Scio za spolufinancování Evropského sociálního fondu. Multipolis je příběhová společenská hra, která slouží na školách jako pomůcka pro výuku multikulturní výchovy.

Výzkum probíhal od podzimu 2012 do jara 2013 na 39 školách po celé České republice (s výjimkou Prahy). Zapojilo se 1 744 žáků 6. a 9. ročníků základních škol. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření o dvou kolech.

Kompletní zprávu najdete zde.
19. 9. 2013