Predikce úspěšnosti studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze testem OSP

Neúspěšné studium na vysoké škole s sebou přináší zbytečné náklady, a to jak na straně studenta, tak na straně vysoké školy. Proto je vhodné ještě před započetím studia posoudit, zda má uchazeč dostatečné předpoklady, aby studium zdárně dokončil.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze je od školního roku 2007/08 jednou z fakult, pro kterou je výsledek v testu Obecných studijních předpokladů rozhodujícím kritériem
v přijímacím řízení. Po čtyřech letech od rozhodnutí využívat pro přijímání studentů právě test OSP je možné analyzovat, jak přechod na tento model ovlivnil studijní úspěšnost.

K dispozici jsme měli data o studijních výsledcích studentů denního studia NF VŠE za roky 2000-2010 a zároveň výsledky v testu OSP u studentů, kteří test v rámci Národních srovnávacích zkoušek absolvovali.

První část analýzy je ke stažení zde, druhou a poslední část analýzy si můžete přečíst zde.
19. 9. 2013