Priority, motivace a kvalita uchazečů o studium na VŠ

Priority, motivace a kvalita uchazečů o studium na VŠ

Analýza přináší čerstvý a doposud nediskutovaný pohled na to, z čeho pramení a zejména jak se vyvíjí priority uchazečů o studium na VŠ během jejich středoškolského studia. Volba určitého studijního oboru je navíc vztažena ke kvalitě obecných studijních předpokladů uchazeče. Celkový kontext doplňují vybraná zjištění z šetření Education at a Glance, realizovaného OECD. Ve výsledku analýza poukazuje na zajímavé trendy v této oblasti.

Otázky, na které analýza odpovídá:
 
-         Je ČR ohrožena „španělským syndromem“ nízké uplatnitelnosti absolventů VŠ?
-         Skutečně je malý zájem o studium technických oborů?
-         Kolik středoškoláků změní během svého studia své preference?
-         Na které vysokoškolské obory směřují nejkvalitnější uchazeči?
-         Jaké vyhlídky na kvalitu učitelů si můžeme dělat při stávající úrovni uchazečů o studium pedagogických oborů?
-         Jak se liší motivace ke studiu podle volby studijního oboru?

Analýza je ke stažení zde.
19. 9. 2013