Online příprava

Systematická příprava na přijímačky i interaktivní doučovací nástroj dostupný kdykoli a kdekoli. Jen s připojením k internetu.


Učí mě to

  • obsahuje 100 lekcí učiva pro 5. třídu a více jak 130 lekcí učiva pro 9. třídu z českého jazyka a matematiky

  • nabízí krátké testy za každou lekcí pro přezkoušení látky

  • umožňuje osvojit si strategie řešení typů úloh používaných při státních přijímacích zkouškách (CERMAT)

Ukázka z Učí mě to

 

Testuje mě to

  • Obsahuje 10 testů (5+5) z českého jazyka a matematiky s typy úloh jako u státních přijímacích zkoušek (CERMAT)

  • vyplňování z pohodlí domova nebo kdekoli je připojení k internetu

  • při výběru konkrétní školy nebo skupiny škol, možnost srovnání jen s řešiteli preferujícími stejnou školu

  • NOVINKA - jeden test z češtiny a jeden test z matematiky s multimediálním rozborem řešení – kde se děti naučí, jak měly jednotlivé úlohy řešit.

Ukázka z Testuje mě to

 

 

Učí mě to - E-learning Čj - 5. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj - 5. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 5. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 5. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 9. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Ma - 9. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj - 9. tř. / roční předplatné Učí mě to - E-learning Čj - 9. tř. / roční předplatné Testuje mě to - 5. třída Testuje mě to - 5. třída Testuje mě to - 9. třída Testuje mě to - 9. třída Testuje mě to - 7. třída Testuje mě to - 7. třída produkty