Časté otázky

Kde se dozvím podrobné informace ke kurzu, např. co si má mé dítě přinést na kurz s sebou? 

Tyto a další informace (místo konání, termíny a obsah jednotlivých lekcí, kontakt na lektora, atp.) budete mít uvedené v pozvánce ve svém osobním profilu na našich webových stránkách. Pozvánka na kurz se vám zobrazí automaticky v osobním profilu ihned po zaplacení kurzu. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností je možné se obrátit na náš zákaznický servis. 

Na který termín standardních kurzů, které se konají v jarním turnusu v Praze, mám své dítě přihlásit? 

Na který termín kurzů své dítě přihlásit, poznáte dle vysvětlivky v tabulce s termíny lekcí po najetí myší na příslušný řádek kurzu. Pro děti, které navštěvují školu v prvním až pátém pražském obvodu, jsou určeny termíny lekcí s textem Praha 1-5, pro děti navštěvující školu v šestém až desátém pražském obvodu pak termíny lekcí s textem Praha 6-10. 

Mohu své dítě přihlásit na podzimní, zimní i jarní turnus standardních prezenčních kurzů? 

Obsah podzimního, zimního a jarního turnusu standardních prezenčních kurzů je totožný, doporučujeme proto spíše kombinaci účasti na jednom z těchto turnusu prezenčních kurzů, kde se vaše dítě seznámí s látkou, která se objevuje v testech státních přijímacích zkoušek, zorientuje v jednotlivých typech úloh, které se v testech objevují, jejich konstrukcí a způsobech řešení, a intenzivním prezenčním kurzu, kde bude mít prostor zopakovat si látku a procvičit jednotlivé tematicky zaměřené typy úloh. 

Jsou na standardních a intenzivních kurzech využívány tytéž materiály? 

Nikoliv. Pracovní materiály jsou koncipovány jinak a obsahují jiné úlohy k procvičování. 

Kde se berou úlohy využívané během prezenčních kurzů?

Všechny úlohy použité na kurze jsou pečlivě vybírány. Nejdříve je pro naši potřebu vytvoří tým autorů vedený garantem. Následně úlohy projdou oponenturou a korekturou. Úlohy nevytváříme na místě, a proto můžeme zaručit, že skutečně odpovídají úlohám použitým v testu u státních přijímacích zkoušek.

Mohu změnit objednávku kurzu?

Ano, ve vašem osobním profilu můžete 1x změnit město a termín konání kurzu, který jste si objednali, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání kurzu, na nějž je vaše dítě přihlášeno.

Když mé dítě bude na lekci chybět, může si ji nahradit na jiném kurzu?

Náhradit si lekci bohužel nelze. V případě neúčasti na lekci je však možné si vyžádat materiály z lekce, na které dítě bude chybět/chybělo, u lektora kurzu. 

Jak zjistím, zda se kurz otevře či nikoliv? 

Minimální kapacita pro otevření kurzu je 8 dětí. Chcete-li znát aktuální počet přihlášených dětí na vámi vybraný kurz, zavolejte nám na 234 705 555, rádi Vám informaci o stavu přihlášek na kurz sdělíme. 

Jaké metody práce jsou na kurzech využívány?

Naši lektoři na kurzech využívají různorodé metody práce, které děti vedou k aktivnímu přístupu k učení, podněcují jejich zájem o učení, aktivizují jejich myšlení, tvořivost, schopnost řešení problémů, motivují je k přemýšlení, pomáhají jim formulovat vlastní otázky, povzbuzují je k sebevyjádření a pomáhají k upevnění dosavadních či nově získaných vědomostí. Jsou jimi např. metody kritického myšlení, které vedou dítě k aktivnímu učení v tzv. třífázovém cyklu učení, jehož základními stupni jsou evokace – uvědomění si významu – reflexe, dále pak heuristické metody, skupinové metody, didaktické hry, mentální mapování, práci s textem, atp. 

S jakými úlohami se na kurzu pracuje? Odpovídají RVP a požadavkům státních přijímacích zkoušek?

Ano, všechny úlohy používané na kurzech jsou pečlivě vybírány. Nejdříve je pro naši potřebu vytvoří tým autorů vedený garantem. Úlohy jsou vytvářeny na základě specifikačních tabulek, odpovídají učivu probíranému v RVP. Následně úlohy procházejí oponenturou a korekturou. Úlohy nevytváříme na místě, a proto můžeme zaručit, že skutečně typově odpovídají úlohám používaným v testech u státních přijímacích zkoušek.

Jaký je maximální počet dětí v jedné skupině kurzu?

V jedné skupině kurzu je maximálně 15 dětí.

Konají se kurzy v době prázdnin (vánočních, jarních, velikonočních)? 

Nikoliv, termíny standardních kurzů jsou v jednotlivých městech koncipovány tak, aby se nekryly s termíny prázdnin. Tzn. během prázdnin mají děti 1 týden pauzu, celkově však absolvují celých 8 lekcí. 

 

produkty