Zpětná vazba na kurzy

Co se ti na kurzu líbilo? Co ti vyhovovalo?

 • Vyhovoval mi pozitivní přístup lektorky k výuce.
 • Vyhovovalo mi, že nám vždy paní učitelka pomohla a vysvětlila to, co nám nejde.
 • Líbilo se mi, že jsem se naučila, jak se ve Scio učí jinak. Vyhovovalo mi, že jsme seděli jinak než ve škole. Prostě ne nudně.
 • Že se nás lektor vždy zeptal, jestli chápem. Na věci, které jsem nechápal, jsem dostal vysvětlení, které šlo pochopit.
 • Líbilo se mi, že paní lektorka nám vše pořádně a pečlivě vysvětlila.
 • Příjemná byla paní učitelka. Když jsem něco nechápala, vždy mi to vysvětlila.
 • Líbilo se mi, že jsme probrali vše, co jsem potřebovala. Vyhovovalo mi, že to bylo na způsob hry. A že jsme pracovali sami i ve skupinách.
 • Malá skupina lidí. Lektorka nám hodně učiva vysvětlila i jednotlivě.
 • Líbilo se mi, že jsme probrali hodně věcí. Líbil se mi přístup lektora.
 • Hry na probrání mozku.
 • Kurz hodnotím jako přínos. Bylo možné se na cokoliv zeptat, třebas ve škole  se nezeptám, (před spolužáky). Lektorka byla ochotná vše vysvětlit.

Co z toho, co ses na kurzu dozvěděl/a, naučil/a nebo zažil/a pro tebe bylo nejvíce užitečné?

 • Pochopil jsem podmiňovací způsob.
 • Pořádně jsem se doučil matematiku.
 • Naučil jsem se to, co jsem potřeboval.
 • Nejlepší bylo dozvědět se, jak nejlépe při testu postupovat.
 • Procvičila jsem si věci, které mi nešly.
 • To se moc nedá říci, všechno se mi bude někdy hodit.

Co bys chtěl/a ještě vzkázat? (přání, nápady…)

 • Ať tento kurz pokračuje do dalších let.
 • Moc bych sem chtěla chodit i příští rok. Moc jsem si to užila.
 • Kurz byl výborný a bavil mě a šla bych znova.
 • Aby se tyto kurzy konaly stále.
 • Scio, jsi nej!
 • Vše je tu perfektní, jen tak dál.

Zpětná vazba od rodičů:

 • Ráda bych vám touto cestou poděkovala za odbornou pomoc a přípravu našeho syna Tomáše na přijímací zkoušky na střední školu. Podle nás,  odičů, i podle jeho vyjádření, jsme byli spokojeni s úrovní i organizací kurzu a jenom doufáme, že přijde zúročení vloženého úsilí a zkoušky úspěšně zvládne. Bez kvalitní přípravy, kterou poskytujete, by jeho šance byla velmi malá, a proto vysoce hodnotíme váš kurz. Ještě jednou moc děkujeme, mějte se pěkně a  řejeme hodně spokojených rodičů! Eva M.
 • Dobrý den, děkujeme paní učitelce Chvojanové za přípravný kurz na přijímačky z matematiky. Dcera na něj chodila ráda a určitě měl svůj podíl na tom, že byla přijata na osmileté biskupské gymnázium v Hradci Králové. Přejeme mnoho úspěchů při přípravě budoucích účastníků Vašich kurzů!
 • Vážení, rád bych poděkoval za přípravu mé dcery na přijímačky na 8. leté gymnázium. Příprava na matematickou část i český jazyk dceru bavila a ze všech 16 lekcí odcházela nadšena. Bohužel se dceři v páté třídě změnila třídní učitelka a velmi tím poklesla úroveň výuky. Prakticky jen díky Sciu se naučila potřebnou látku a procvičila již naučené. Testy, které jsme měli od Vás k dispozici, nám také pomohly a samostatnou kapitolou bylo seznámení s přísloví. To zabavilo a zaujalo celou rodinu. Prostě jste dceři z učení úmorného udělali učení inspirující, zajímavé a chvílemi i zábavné. Nesmím hlavně zapomenout na obě paní učitelky. Jim patří velký dík za nepříliš formální učení. Bez toho bylo učení v pozdním odpoledni výrazně únavnější. Na závěr se musíme pochlubit. Dcerka na jednom z přihlášených gymnázií uspěla od září nastupuje do primy.

 • Nejlepší zpětnou vazbou bude informace, že můj syn u přiímaček uspěl a na osmileté gymnázium se dostal. Kurzy matematiky i češtiny ho bavily, chválil oba lektory, já oceňuji úroveň poskytnutých materiálů - byly velmi pečlivě zpracovány, vždy zůstalo pár příkladů na dopracování doma a souhrn na konci každého pracovního listu jsme také využili. 

 • Syn byl velice spokojen s výukou, zdálo se mu to užitečné a zábavné. Na to, že musel do školy o víkendu, tak veliký úspěch :-)

 • Dobrý den, syna kurz bavil, určitě mu to pomohlo při přípravě k přijímacím zkouškám.

 • Nejprve bych chtěla pochválit rychlost a flexibilnost pracovníků Scio, kteří nám vyšli vstříc s termínem kurzu, kdy nebylo nejprve místo, ale během týdne mi volali s tím, že kurzy vytvořili dva a tudíž jsme se ještě mohli dohlásit. Ráda bych také pochválila organizaci kurzů na gymnáziu Lerchova v Brně.

 • S kurzem matematiky byla dcera moc spokojena. Uvítala bych i celoroční kurzy během školního roku.

 • Mé děti navštěvovaly přípravné kurzy a nedokáži ani slovně popsat, jak moc byly spokojené. Syn se řadí znalostmi k lepšímu nadprůměru a dcera se matematičkou již narodila. Dle jejich posouzení byla paní učitelka úžasná. Forma výuky jim velice vyhovovala. Prezentace daného tématu byla pojata zábavně, poučně a sama povaha paní lektorky dávala kurzu přidanou hodnotu. Děti si chválily vysvětlovací dovednost, vzbuzení zájmu o problém a celkové zvládání kolektivu puberťáků. Na hodiny matematiky se velice těšily, nebylo to pro ně vyučování, ale zábava, která jim hodně přinášela.

 • To, co jsme u Vás zakoupili a „konzumovali“, bylo velmi přínosné. Absolvovali jsme u Vás mj. prezenční kurz českého jazyka (8 sezení) a velmi našeho syna posunul vpřed (viz jeho výsledky prvních přijímaček nanečisto vs. druhé, to je jednoznačně především Vaše zásluha).

 • Syn už má přijímací zkoušky za sebou, test jsme využili při závěrečné přípravě. Přípravné kurzy i testy OSP se synovi nakonec moc líbily, říkal, že příklady dělal radši než přípravu do školy, že to byla větší zábava. V každém případě nám kurzy pomohly. Budeme se těšit za 3 roky s druhým synem. Díky za Vaši ochotu a spolupráci.
 • Dcera absolvovala všechny tři termíny testů na přijímačky (podzimní, zimní i jarní), využívám vaše materiály a koncepce i přístup k výuce se mi velmi líbí. Moc ráda s materiály od vás pracuji. Moje zpětná vazba na kurz na naší škole je velmi pozitivní, dcera byla nadšená jak z lektorky a jejího výkladu, tak z materiálů. 
 • Dobrý den, chtěla bych poděkovat za možnost absolvování těchto přípravných kurzů. Absolvovali jsme všechny tři plus intenzivní z CJ a dcera byla přijata na gymnázium v CB (Česká ul.), kam se hlásilo 98 zájemců a brali 30.

produkty