Lektoři prezenčních kurzů

Praha

Martin Babička 

Po maturitě na Gymnáziu Jana Keplera začal studovat anglistiku-amerikanistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se aktivně podílí na studentských aktivitách, především v rámci Spolku studentů historie. Zajímá se o současné trendy ve vzdělávání a školskou politiku. Chápe výuku jako prostor pro objevování neznámého a učení se novým dovednostem, nemá rád biflování. Několik let doučuje, převážně češtinu a angličtinu žáky prvního a druhého stupně ZŠ. Jako dobrovolník v neziskové organizaci lektoruje workshopy o lidských právech pro druhý stupeň i střední školy.

 

 

Vladimíra Bitalová

Po maturitě na gymnáziu v Litoměřicích si zvolila pedagogickou dráhu: vystudovala vychovatelství, poté Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové, obor učitelství, pedagogika a dějepis. Během profesní praxe ve státním i soukromém školství  působila jako učitelka a vychovatelka na 1. a 2. st. základní školy, dále na soukromé střední odborné škole, učilišti a gymnáziu jako učitelka češtiny, společenských věd, dějin umění,  psychologie a historie. V dějinách se zaměřila na tvorbu rámcových a tematických vzdělávacích plánů především v novodobé historii 20. století. Během praxe získala bohaté zkušenosti ve volnočasových aktivitách dětí a studentů, působila jako vedoucí domova mládeže. Zajímá se o historickou literaturu, stavební slohy, mezi její záliby patří hudba, sborový zpěv a cestování. 

 

 

Michaela Hubatová 

Studuje pátým rokem matematiku na MFF UK, je organizátorka Matematického korespondenčního semináře a letošní léto strávila jako Teaching Assistant v USA na letních táborech AwesomeMath zabývajících se přípravou studentů na matematické soutěže. Věnuje se již léta soukromému doučování matematiky a Prezenčních kurzů Scio se účastní druhým rokem. Velmi ji to baví a získává tak cenné zkušenosti pro budoucí učitelské poslání. Mezi její koníčky patří cestování, sborový zpěv a detektivky.

 

 

 

Kateřina Kašparová

Kateřina Kašparová vyznává filosofii, kterou lze shrnout do slova BJURM. „Běhám, jím (jinak), učím, ráda mám“. Závodně běhá především dlouhé tratě, jí jinak než mnozí a ráda má smích, svoji rodinu, přátele a baví ji žít a miluje učení, především matematiky. Jakmile ji posadí někdo k číslům, je nadšená, v kombinaci s excelem o ni několik hodin nebudete vědět. Katka vystudovala s vyznamenáním obor Ekonomika a management na ČZU a dokončuje doktorské studium na katedře ekonomických teorií. S učením má letitou zkušenost od nejmenších dětí až po dospělé a snaží se vždy o lidské vysvětlení a zároveň vyvolat u studentů nadšení pro studium.

 

 

Klára Loukotová

Dokončuje studium astrofyziky na Masarykově univerzitě. S doučováním a lektorováním má několikaleté zkušenosti a sama vede vlastní přípravné kurzy na lékařské fakulty. V minulých letech připravovala žáky devátých ročníků na testy z matematiky a testy obecných studijních předpokladů. Ve volném čase ráda cestuje, studovala rok v Nizozemí. Pracovala i na brněnské hvězárně a ukazovala lidem večerní oblohu.

 

 

 

Kateřina Matoušová 

Nastupuje do druhého ročníku magisterského studia na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci učitelské praxe  učila na ZŠ Kunratice. Státní bakalářskou zkoušku má také z českého jazyka a literatury. Má zkušenost s lektorováním důchodců v projektu E-šance. Byla  lektorkou počítačové vzdělanosti pro starší generace. Dále jezdí pravidelně na tábory, takže má velké zkušenosti s vedením většího kolektivu dětí i mládeže do 18 let. Doučuje i jednotlivce, děti známých a příbuzných. Tábory a obecně trávení času s dětmi jsou jí zároveň koníčkem, protože se vzájemně rozvíjí. Má ráda turistiku a vaření, ráda sleduje filmy a navštěvuje divadla. Pasivně ale i aktivně se věnuje kultuře, ráda maluje. Aktivně také podporuje různé charitativní a aktivistické snahy. Ve své profesní dráze se zaměřuje na třífázový model výuky, snaží se nalézat nové metody ve výuce a využívat přirozené mechanismy dětí k učení.

 

Martina Pejchalová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Aktuálně pracuje jako ekonom v neziskovce a na volné noze jako korektor a copywriter. Přistupuje ke každému žákovi individuálně a jejím cílem je najít cestu takovou, aby učení pro děti bylo zároveň i  zábavou. V současné době působí ve Scio také jako lektor ScioCAMPů a přípravných kurzů k přijímačkám na VŠ. Ve volném čase ráda sportuje, čte a jinak se vzdělává a v neposlední řadě tráví čas s přáteli.

 

 

 

Eva Rendlová

Je absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru Učitelství anglického jazyka – matematiky pro ZŠ a SŠ. V rámci celoživotního vzdělávání na FTVS vystudovala Trenérství 1. třídy se specializací na softball. Během studia na vysoké škole pracovala jako lektorka angličtiny v jazykových školách a také se věnovala přípravě dětí k přijímacím zkouškám na střední školy. Ve školství pracuje od ukončení studia - vyučuje matematiku, anglický jazyk a tělesnou výchovu."

 

 

 

Lenka Šedová 

Vystudovala pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně a nyní pokračuje na magisterském studiu andragogiky tamtéž. Vedle studia působí také v mezinárodní neziskové organizaci AIESEC, prošla dvouletým kurzem Zkušenostně reflektivního učení a věnuje se i nadále zážitkové pedagogice. Působí jako lektor na dětských táborech a pracovala jako lektorka zájmových kroužků v mateřských školách. Mimoškolní pedagogiku studovala také na univerzitě ve Stockholmu a do budoucna by se chtěla věnovat oblasti mimoškolního vzdělávání.

 

Alena Šimůnková 

Pracuje na střední zdravotnické škole v Příbrami, kde připravuje budoucí zdravotní asistenty nejen na maturitu z českého jazyka a literatury, ale také na jejich náročné povolání ve zdravotnictví. Studovala na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem a bydlí v Dobříši. Má dvě již dospělé děti, svou pedagogickou dráhu začala v roce 1991 na základní škole a ráda se k dětem mladšího věku prostřednictvím kurzů vrací. Má ráda děti, přírodu, cestování, ve volném čase se věnuje józe a angličtině. Svým žákům se snaží ukázat, že čeština není jen dřina a nuda, ale naopak krásný a zábavný jazyk.   

 

 

 

Brno

Daniela Drnková

Vystudovala VŠ v oborech pedagogika, psychologie a dějiny umění. V průběhu studentských let vyučovala angličtinu pro jazykovou školu nebo se potkávala se studenty coby tvůrkyně a lektorka preventivních programů pro školy. Posledních 5 let pracuje v neziskovém sektoru a věnuje se managementu grantových projektů, dobrovolnictví a pedagogické práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Kontinuálně se vzdělává v oblasti výtvarných technik, arteterapie a artefiletiky a zážitkových a diagnostických metod pro využití v oblasti osobnostního rozvoje. Volný čas tráví nejraději u klavíru, procházkami po horách nebo kdekoliv ve vodě. Její velkou vášeň představuje krom výtvarného umění také akrobacie a nový cirkus.

 

 

Danuše Horáková

Užívá si při výuce matematiky a občas informatiky na střední technické škole. Při výukovém procesu vytváří pohodovou atmosféru, aby strach a stres, jako demotivující faktory brzdící proces získávání nových poznatků, nenarušovaly společné plynutí reality jako systému vzájemně propletených vláken. Radostí jsou pro mne i cyklistika s kamarády, badminton, občas step a na protažení mého dlouhého těla i jóga. J. Lennon: “Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe“…a ona se k němu otáčí :-)

 

 

Kateřina Kocsisová

Jejím rodištěm je město Chlumec nad Cidlinou ve východních Čechách. Od dob vysokoškolských studií žije v Brně a na venkově u Brna. Po středoškolském vzdělání vystudovala Vysoké učení technické v Brně, Fakultu stavební. Poté absolvovala Doplňující pedagogické vzdělání. Pracovala jako projektant, zpracovatel energetických auditů a project manager. Tato zaměstnání jí dala mnoho cenných zkušeností, ať již profesních, nebo týkajících se jednání, spolupráce a komunikace s lidmi. Čtyři roky spolu-vedla mateřské centrum, kde měla na starosti kromě výtvarného tvoření s dětmi také dotační program spolku. Lektorskou činností se zabývá více jak 10 let. Dříve na částečný, dnes na plný úvazek. Tato činnost ji velice naplňuje, protože je ráda ve společnosti a v kontaktu s ostatními lidmi. Jejími koníčky jsou kromě dětí, kterým věnuje hodně času, knihy, učení se cizím jazykům a cestování. Ke vzdělání měla vždy vřelý vztah a když vidí růst své děti, tak ví, že je velice důležité. Myslí si, že naši pozornost si zaslouží zejména motivace k učení a rozvíjení lásky k vědění.

Michaela Kočicová

Odmaturovala na všeobecném čtyřletém gymnáziu. V současnosti studuje na Fakultě sociálních studií a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na matematiku a občanskou výchovu. Doučování a přípravě žáků na přijímací zkoušky na střední školy se věnuje již třetím rokem, při výuce preferuje především vstřícný a otevřený přístup, kde žádná otázka není „hloupá“. Mezi její zájmy patří především literatura a film.

 

 

 

Hana Kubišová 

Vystudovala na Masarykově univerzitě Učitelství tělesné výchovy a občanské výchovy. Absolovala též studium k rozšíření odborné kvalifikace - získání způsobilosti vyučovat další předměty (se zaměřením na český jazyk a literaturu). V současné době působí jako učitelka na Základní škole Novolíšeňská. Se společností Scio spolupracuje jako lektorka od roku 2011. Zkušenosti má i s trenérskou činností - trénovala volejbalová družstva dívek ve věku 10 - 16 let. Mezi její zájmy patří hlavně sport, četba a kultura. 

 

 

Lenka Ošťádalová 

Absolventka magisterského studia na Masarykově univerzitě v Brně. Vystudovala obory žurnalistika, pedagogika a andragogika. Během studia se věnovala dlouhodobě studentské dobrovolnické činnosti mimo jiné i v oblasti vzdělávání. Má zkušenosti s vedením volnočasových kroužků v několika brněnských školkách. Pro brněnskou vzdělávací agenturu pracovala jako lektorka doučování základoškolského a středoškolského učiva – především matematiky, českého jazyka a angličtiny. S výukou angličtiny má zkušenost i díky práci pro jazykovou školu. V současnou chvíli pracuje v oblasti lidských zdrojů. Jako lektorka přípravných kurzů pro společnost Scio působí od roku 2008. Její zkušenost s výchovou a výukou dětí je velmi různorodá, díky čemuž se naučila skvělé motivační metody a v hodinách se s ní student rozhodně nikdy nenudí.

 

 

Lucie Peričková

Vystudovala obor tělesná výchova na FSpS MU, speciální pedagogika na PdF MU a psychologii na FF MU. Absolvovala již mnoho kurzů zaměřených na osobnostní a sociální rozvoj člověka a z oblasti měkkých dovedností i managementu. I nadále se vzdělává a své poznatky si rozšiřuje dalšími kurzy a semináři. Výchovně-vzdělávací činnosti se věnuje již několik let. Pracovala jako logopedka v soukromé firmě, učitelka na základní škole, nyní učí na vysoké škole (CESA na VUT v Brně). Lektoruje kurzy pro různé věkové skupiny. Baví ji povídat si s fajn lidmi a rozvíjet se společně s nimi. Ve volném čase ráda čte knihy, sportuje, hraje pexeso a jiné deskové hry.

 
 

 

Nikola Slezáková 

Studuje Masarykovu univerzitu: fakultu sportovních studií, pedagogickou fakultu a ekonomicko - správní fakultu. V současné době pracuje jako pedagogická asistentka, mentorka pro 2.stupeň ZŠ, učitelka anglického jazyka a tělesné výchovy. Ve volném čase se věnuje studiu anglického a německého jazyka, sportu a zdravému životnímu stylu. 

 

 

 

Jan David

 

Vystudoval jsem politologii a žurnalistiku na Masarykově univerzitě a v současné době studuji ještě na stejné alma mater právo. Když jsem se před lety rozhodl pro zmíněné obory, bylo jednou z mých alternativ i učitelství. Se společností Scio spolupracuji od ledna 2018 a možnost potkávat se s dětmi a studenty při prezenčních kurzech vnímám jako skvělou příležitost, jak se učení a pedagogice věnovat ve volném čase. Jinak své volno trávím nejvíce jako předseda spolku Vzduchoplavci, s nímž spoustu let organizujeme letní tábory pro klienty s mentálním a tělesným handicapem. Dříve jsem pracoval taky jako redaktor v brněnské MF Dnes, občas moderuji společenské akce. Rád čtu, rozebírám filmy a seriály, cestuji nebo vařím. Pocházím z krásného severomoravského Nového Jičína, mým druhým a aktuálním domovem je však Brno. 

 

Magda Špetíková

Má dlouholeté zkušenosti s výukou matematiky a češtiny na základní škole i na gymnáziu. Rozumí rodičům, že pro své dítě chtějí kvalitní vzdělání.

 

 

České Budějovice

 

Jana Dvořáková

Vystudovala češtinu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a angličtinu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Žije v Českých Budějovicích a mnoho let učí na střední škole. Kromě toho se věnuje lektorování češtiny a soukromé výuce angličtiny. Zabývá se také korektorskou činností. Pod pseudonymem Jana D. Karlíčková vydala dosud tři romány a občas přispívá i do českých novin a časopisů. Miluje děti, literaturu a film.

 

 

Jiří Krejčí 

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura – základy společenských věd (občanská výchova) pro druhý a třetí stupeň základních a středních škol. Postgraduálně absolvoval doktorské studium oboru bohemistika – novější česká literatura na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vyučoval češtinu v krajanských komunitách (Ukrajina, Chorvatsko). Od roku 2001 je zaměstnán jako učitel na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích. Krom pedagogické činnosti se stal iniciátorem vzniku žákovské samosprávy – tzv. studentského parlamentu, organizátorem divadelního festivalu Česká sobě a garantem studentského filmového klubu. Vede studentský divadelní kroužek a hraje v blues-rockové skupině zaměřené na zhudebňování textů českých básníků. 

 

 

Olomouc

 

Jakub Bakule

Po studiu v Hradci Králové (Mgr. - politologie - latinskoamerická studia) a Olomouci (Mgr. - politologie) pokračuje v doktorském studiu na KPES v Olomouci. Jednou z motivací přihlášky na PhD. byl fakt, že jej baví učit. To zjistil i skrze prezenční kurzy Scio, které vedl prakticky od počátku VŠ. K typicky akademickým zájmům (čtení, psaní, cizí jazyky) se u něj přidává fotbal (a sport obecně), společenské hry a cestování.

 

 

Zdenka Cafourková

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Nanotechnologie. Během navazujícího magisterského programu absolvovala Doplňující pedagogické minimum zaměřené na výuku fyziky pro střední školy. Během studia absolvovala praxi na gymnáziu v Olomouci. V současné době pracuje v oblasti IT. S doučováním a lektorováním má několikaleté zkušenosti. V posledních letech se hlavně věnovala komplexnímu doučování žáků ZŠ, kdy doučovala fyziku, matematiku, chemii, biologii a český jazyk. V minulém roce připravovala několik žáků devátých ročníků na příjímací zkoušky na SŠ a vedla přípravný kurz fyziky pro lékařské fakulty. Působila také jako vedoucí na příměstském táboře. Mezi její koníčky patří vzdělávání dětí, akvaristika, vaření, kynologie, cestování a sport.

 

Eva Kazíková

Vystudovala Slezskou univerzitu, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné. Dlouhodobě se věnuje lektorování rozvojových a vzdělávacích kurzů pro děti a dospělé, ve kterém uplatňuje především zážitkovou pedagogiku. Již ve studentských letech vedla sportovní kroužky pro děti a podílela se na organizaci a vedení celé řady dětských táborů. Nyní vede vzdělávací agenturu a sama se věnuje lektorování celé řady kurzů. Ve volném čase se ráda věnuje cestování a sportu – především windsurfingu, jachtingu, turistice, snowboardingu, józe a procházkám se psí kamarádkou. „Učení může být i zábava, když víme jak na to!“

 

 

 

Hradec Králové 

 

Marie Ettlerová 

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor matematika a výtvarná výchova pro střední školy a pro rozšíření vzdělávací program Speciální pedagogika. Má tříletou pedagogickou praxi na střední škole a na škole pro žáky se specifickými poruchami učení. Mezi její mimoškolní aktivity s dětmi patří především doučování z matematiky, tréninky dětí (capoeira), animátorské kurzy. Mezi koníčky patří capoeira, běh. Má doma 2 děti.

 

 

 

Markéta Haasová

Vystudovala magisterský obor Učitelství českého jazyka a občanské výchovy pro ZŠ II. stupeň na TUL. V současné době pracuje jako učitelka na základní škole. Má mnohaleté zkušenosti v práci s dětmi na pozici vychovatelka v dětské ozdravovně a vychovatelka projektu Mořský koník ve spolupráci s VZP. Zajímá se o výuku češtiny jako cizího jazyka, prohlubuje své znalosti v právě probíhajícím Dvousemestrálním zdokonalovacím kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka na ÚJOP. Aktivně se věnuje sportovní aktivitě Flexi-bar, jezdí na kole, plave a běhá.

 

 

 

Ivana Chvojanová

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Liberci. Učí na základní škole kousek od Hradce Králové. Kurzy Scia lektoruje již několik let - můžete jí potkat na kurzech matematiky (pro 5. i 9. ročník ZŠ) i českého jazyka (zejména pro 5. ročník). Jejími zájmy jsou turistika, badminton, běžkování a vůbec cokoliv společného se sportem. Vyznává filosofii pozitivního myšlení a úsměvu na rtu. 

 

 

Zdeňka Trummová

Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vystudovala obory výtvarná výchova, český jazyk a základy společenských věd pro střední školy. Čtvrtým rokem získává profesní zkušenosti středoškolské učitelky, které obohacuje o postřehy z doučování českého jazyka. Ve volném čase pracuje na osobním rozvoji, sportuje a tráví čas turistikou. Během posledních deseti let lektorovala na několika skautských kurzech, ale nejvíce zkušeností pro práci s dětmi jí dalo šestileté vedení skautského oddílu a skautských táborů.

 

 

Dominika Vítová 

Vystudovala obor Učitelství matematika-geografie na Přírodovědecké fakultě UK a Finanční management na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako učitelka matematiky a zeměpisu na jedné ze škol v Hradci Králové. Kurzy SCIO lektoruje tři roky. Mezi její zájmy patří turistika, rodina, četba a matematika.

 

Zuzana Zozuláková

Vystudovala Fakultu chemicko-technologickou na Univerzitě Pardubice. Protože jejím cílem bylo stát se učitelkou, absolvovala Doplňující pedagogické studium pro druhý a třetí stupeň. Již během studií působila jako skautská vedoucí a jezdila jako vedoucí na tábory. Doučuje matematiku, fyziku a chemii žáky základních i středních škol. V současné době vyučuje na 2. stupni základní školy. Snaží se žákům ukázat, jak využít znalostí ze školy v praktickém životě.

 

 

 

 

Ústí nad Labem, Liberec 

Marta Kočí 

Matematika ji poprvé oslovila na základní škole, kde měla štěstí na paní učitelku. Díky ní se rozhodla při další volbě studia, že i ona chce přibližovat matematiku dětem formou, která pro ně bude příjemnější a pochopitelnější. Vystudovala Technickou univerzitu v Liberci, obor učitelství matematiky a informatiky. Během studia, později i během zaměstnání, se věnovala doučování matematiky, navštěvování různých seminářů, aby své znalosti dále rozvíjela (např. školení od Tvořivé školy, semináře pořádající katedra matematiky TUL). Učila na základní škole žáky od 5. do 9. třídy. Nyní si užívá rodičovské povinnosti. Mezi její záliby patří jízda na kole, zumba, výlety s rodinou, luštění křížovek (hlavně sudoku) a četba.

 

 

Pavel Kupec

Po absolvování gymnázia se rozhodl pro učitelské povolání a přihlásil se na Technickou univerzitu v Liberci do studijního oboru Matematika a tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání. Po ukončení bakalářského studia získal roční praxi jako učitel matematiky na 2. stupni základní školy. Při zaměstnání absolvoval několik matematicko-didaktických seminářů a aplikaci získaných poznatků si vyzkoušel i během své výuky.  V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu na téže univerzitě. Již desátým rokem jezdí jako instruktor na zimní i letní dětské tábory, kde se podílí na jejich organizaci a průběhu. Mezi jeho záliby patří zimní sporty, jízda na kole, četba a řešení rébusů.

 

Karolina Kopecká 

 

 

 

 

 

 

Tereza Mikulášková 

Po absolvování českého jazyka a společenských věd na pedagogické fakultě a politologie na fakultě filozofické pokračuje ve studiu na katedře bohemistiky v doktorském programu Teorie vzdělávání v bohemistice. Praxi s výchovou a vzděláváním získala na odborných stážích v zahraničí (Česká škola bez hranic Brusel, Svobodná univerzita v Bruselu), na české základní škole, dětských letních táborech a při výuce na ústecké univerzitě v rámci Ph.D. studia. Mimo četbu patří mezi její zájmy cestování a kinematografie.

 

 

 

 

Plzeň 

 

Andrea Musilová 

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor český - anglický jazyk. Od té doby působí jako učitelka v Hrádku u Rokycan. V současné době si od ní tamější děti odpočinou, neboť je na mateřské dovolené. Práce s dětmi ji baví, má pocit, že jim může něco předat nejen ze svých zkušeností a znalostí, ale také ze sebe sama. Zastává názor, že učitelka nemusí být jen stará a brýlatá s úzkoprsými názory, ale že při hodině může panovat i uvolněná atmosféra, při které se žáci mohou i bavit. Mezi její zájmy patří četba, psychologie a sport.  

 

Eva Hubatová

Vystudovala FAV ZČU obor Matematická kartografie a na FPE ZČU doplňující studium učitelství. Pracuje jako kartografka, ale mnoho let doučuje a připravuje žáky, studenty i dospělé na přijímací a maturitní zkoušky z matematiky. (Od května 2016 se podílí na tvorbě e-learningových lekcí společnosti Scio.) Jejím cílem je odbourat obavy z matematiky zábavnou a aktuální formou. Být matkou teenagera jí přináší mnohé zkušenosti o jejich způsobu myšlení i zájmech. Je pro ni výzvou žáky motivovat a přimět k soustavné práci. Chtěla by ukázat, že matematika je všudypřítomná i užitečná věda a patří k životu stejně jako jazyková gramotnost. Má zkušenosti s žáky s poruchami učení i s nadanými dětmi. Ve volném čase se nejraději věnuje rodině a kreativnímu tvoření. Společnost Scio pomohla i jejím potomkům k úspěšnému studiu. 

produkty