Káva a vzdělávání

Chcete dostávat pozvánky na Kávu a vzdělávání?

Zapište se do formuláře na této stránce a my vám za to slibujeme:

  • že budete dostávat e-mailem pravidelné pozvánky na vzdělávácí akce Scio;
  • že si dáte lahodnou kávu z Kafé Karlín a malé občerstvení k tomu;
  • že se na akcích dozvíte nové informace o moderních trendech ve vzdělávání a ve výchově;
  • že se podíváte do Scio a nasajete atmosféru naší svobodné firmy.
E-mail:
 

Vyplněním a odesláním své emailové adresy dávám správci osobních údajů, společnosti www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za těchto podmínek:

Souhlas se týká těchto údajů: e-mailová adresa

Údaje budou zpracovány za účelem: zasílání informací o akcích obdobného charakteru. Zasílané informace mohou mít charakter obchodního sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Údaje budou zpracovávány po dobu 2 let.

Zpracování bude prováděno pouze Správcem, osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (zpracovatelé či příjemci).

Každý, jehož údaje Správce zpracovává na základě poskytnutého souhlasu, má právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, a o způsobech jejich zpracování
  • požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu či aktualizaci
  • požadovat po Správci výmaz veškerých svých údajů, které Správce zpracovává
  • v případě pochybností o dodržování povinností při zpracování osobních údajů se obrátit se stížností na Správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Další informace o zpracování osobních údajů: Ochrana osobních údajů společnosti Scio (https://www.scio.cz/osobni-udaje/)

V případě jakýchkoliv dotazů či za účelem uplatnění práv subjektu údajů je možné kontaktovat správce (email: scio@scio.cz, telefon 234 705 555) nebo přímo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Scio (e-mail: poverenec@scio.cz, telefon: 234 705 032).

 

produkty