Předběžná přihláška - Expediční ScioŠkola

Tato předběžná přihláška je určena pro zájemce o nástup do Expediční ScioŠkoly.

Křestní jméno dítěte: *
Příjmení dítěte: *
Pohlaví dítěte: *

Datum narození dítěte: *

Trvalé bydliště dítěte:

Ulice: *
Číslo popisné: *
Číslo orientační:
Město: *
PSČ: *
Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého bydliště:
Ulice, č.p./č.o., město, PSČ:

Výběr ScioŠkoly

Na kterou ScioŠkolu své dítě hlásíte? *
Hlásíte do stejné ScioŠkoly i sourozence dítěte? Pokud ano, napište prosím jméno sourozence/sourozenců a ročník, do kterého se hlásí.
Do jakého ročníku dítě nastoupí v září 2020? *
Nejdříve vyberte ScioŠkolu
Aktuálně navštěvovaná ZŠ: *
Odkud o Expediční ScioŠkole víte? *
Využili jste již někdy s dítětem pomoci či služeb pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra?
(nepovinné, tato informace nám pomůže připravit se na osobní pohovorv rámci přijímacího řízení)
Proč jste si vybrali Expediční ScioŠkolu? *
Uvítali byste specializovanou pomoc pro vaše dítě? Jakou?
(nepovinné)

1. zákonný zástupce - ten, který bude zástupcem dítěte v přijímacím řízení (budou mu doručovány všechny informace a dokumenty):

Jméno: *
Příjmení: *
Adresa bydliště: *
Kontaktní e-mail: *
Kontaktní telefon: *

2. zákonný zástupce:

Jméno:
Příjmení:
Adresa bydliště:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:

Zpracování osobních údajů

V souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, odesláním přihlášky zároveň stvrzuji, že beru na vědomí, že zpracování veškerých osobních údajů uvedených v této přihlášce je nezbytné pro přijímací řízení. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách školy.