Tipy a inspirace pro učitele a ředitele zdarma

Nové trendy ze světa vzdělávání

Magazín Perpetuum –  pro rodiče a učitele

Zajímavé nápady, metody a aktivity zdarma ke stažení

Test silných stránek pro dospělé zdarma

 • Tento test silných stránek je určen dospělým v každém věku. Vybíráme z 27 možných silných stránek a jejich kombinací, které nejlépe vystihují vaši osobnost. Test je výborný odrazový můstek pro každého, kdo uvažuje o změně svého dosavadního života, nové práci či se chce jen chce více zaměřit na vlastní rozvoj. Test vznikl v rámci projektu Přednost přednostem. 

 

20 anglických výukových videí do předmětu Člověk a jeho svět

 • V rámci projektu Janička (Ianu Linguarum Reserata) jsme vytvořili sadu 20 anglických výukových videí do předmětu Člověk a jeho svět. Videa pokrývají širokou paletu probírané látky a zajímavou formou Vám mohou pomoci při aplikování metody CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). Videa nabízíme k využití všem školám v České republice zdarma. Po zapracování všech oponentur zpřístupníme i pracovní a metodické listy. 

 

Nápadníky pro učitele 

 • Nápadník pro výuku dle učebních stylů. Co jsou učební styly, jak učební styly využít ve výuce a zejména velké množství aktivit do hodin, které pracují se všemi smysli, s pravou i levou hemisférou, se skupinou i s individuály. 

 • Nápadník pro podporu dobrých vztahů mezi žáky. Třída v pohodě - 65 aktivit zaměřených na mapování vztahů ve třídě, obecná doporučení pro skupinovou práci a na zásady práce s technikami. Praktická část nabízí aktivity pro vzájemné poznávání, lepší spolupráci, efektivní řešení konfliktů a na podporu respektu, empatie a důvěry.

 

RAKETA

 • Nový časopis pro děti chytrých rodičů. Komiksy, vystřihovánky, pohádky, kreslení, hry, vaření a spousta další zábavy i poučení pro děti od 5 do 10 let z dílny nakladatelství Labyrint. Více informací o časopisu naleznete na www.labyrint.net.

 

Pracovní sešity pro žáky

 

Příručky dobré praxe

 • Příručka dobré praxe - Nautilus pro učitele základních a středních škol z projektu Nautilus. Obsahuje plány vyučovacích hodin, jak žáky motivovat, kariérové poradenství, popisy školních projektových dnů atd. 

 • Příručka dobré praxe - Učení na míru pro učitele základních a středních z projektu Učení na míru. Obsahuje popis učebních stylů očima pedagogů, osvědčené aktivity do výuky a doporučené webové stránky.  

 

Doplňkové aktivity 

 

Úlohy pro interaktivní tabuli

 

Vývoj testu

 • Zodpovědnost za vývoj každého testu u nás ve Scio připadá tzv. koordinátorovi testu, který dohlíží na vývoj testu od začátku až do finální podoby. Na vývoji testů se podílí skupina odborníků v různých rolích – sestavitel, garant, autor, oponent, přeřešitel a korektor, cílová skupina je zastoupena pilotanty a pretestanty. Tvorba úloh a testů probíhá v autorském on-line  nástroji (AN). Jak vývoj testu probíhá detailně, se můžete podívat zde: Vývoj testu

 

Jak na marketing a sociální sítě

 

Prezentace k tvorbě testu:

 • Podrobné informace k tvorbě testu najdete na našich stránkách zde.

 • Krátká prezentace ohledně tvorby testu je ke stažení zde.

 

Chytré hledání s Googlem

 • Plakát ke stažení.

Náhled

Testování a hodnocení

Připravené testy kdykoliv potřebujete.
Jasné vyhodnocení, konkrétní doporučení.
Vy se můžete věnovat žákům.

www.testovani.cz

Klima školy

O klimatu školy víme hodně.
Umíme se zeptat i poradit.
Škola v pohodě od prvňáků po školníka.

www.klimaskoly.cz

Čtenářská gramotnost

Na čtenářskou gramotnost myslíme ve dne v noci.
Vy už nemusíte.
Náš web vás provede celým rokem.

www.svetgramotnosti.cz